Χρυσός τόμος Μεταφορές-Μετακομίσεις-Υδροφόρες "ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ" ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Επισκεπτες
Κατηγορίες

Μεταφορές-Μετακομίσεις-Υδροφόρες

"ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ" ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΚΛΑΒΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1

 

ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΚ 54635

 

ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΠΑΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6977768997

 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

"ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ"

 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ-ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

 

 
 
Ο Καιρός