Χρυσός τόμος Μηχανικοί Πολιτικοί μηχανικοί "ΚΟΥΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ" ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Επισκεπτες
Κατηγορίες

Μηχανικοί

"ΚΟΥΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ" ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 17

 

ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΤΚ 20100

 

ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΠΑΦΗΣ ΚΟΥΪΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2741025793

 

ΚΙΝΗΤΟ 6944396446

 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ "ΚΟΥΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ"

 

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00-21:00

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ-ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΕΣ-ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
 
Ο Καιρός