Χρυσός τόμος Τεχνικές εταιρείες "Ν. & Ε. ΡΗΓΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Ε." ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Επισκεπτες
Κατηγορίες

Τεχνικές εταιρείες

"Ν. & Ε. ΡΗΓΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Ε." ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

4Η ΕΞΟΔΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ

 

ΘΕΣΗ ΚΥΡΙΛΛΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ  ΤΚ 19300

 

ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΠΑΦΗΣ Κος ΡΗΓΑΣ

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105616960-2  FAX 2105616454

 

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

 

EMAIL This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ιστοσελιδα

 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
 
Ο Καιρός