Χρυσός τόμος Τεχνικές εταιρείες ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΙΟΛΕΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Επισκεπτες
Κατηγορίες

Τεχνικές εταιρείες

ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΙΟΛΕΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΡΟΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 5

 

ΜΑΝΔΡΑ ΤΚ 19600

 

ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΠΑΦΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΙΟΛΕΤΗΣ

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105536726

 

ΚΙΝΗΤΟ 6936702769

 

FAX 2105536728

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΝ ΜΑΝΔΡΑ "ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΙΟΛΕΤΗΣ"

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΓΑ

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΑΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟΥΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Π.Δ.Κ.Α
 
Ο Καιρός